วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงินค่าตั๋วรถ

  *ชำระเงินผ่านเคาต์เตอร์เซอร์วิสที่ ร้าน 7-Eleven

7-eleven

1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

2. รับรหัสการจอง
3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่ ร้าน 7-Eleven
4. ไปขึ้นรถตามวันและเวลาที่จอง โดยใช้ใบรับฝากชำระที่พนักงานพิมพ์ให้

   **ต้องเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที**

*หมายเหตุ :
– ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) ของวันที่ทำการจอง
– เสียค่าธรรมเนียมการบริการ ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 20 บาท/รายการ ในต่างจังหวัด 25 บาท/รายการ

 

*ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Visa , Mastercard)

1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com
2. เลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต VISA / Mastercard
3. ระบบแสดงสถานะ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม ให้คลิก OK
4. กรอกรายละเอียด และ กด Submit เพื่อยืนยัน
5. กด Continue เพื่อยืนยันการชำระเงิน
6. ระบบจะแสดงกำหนดการเดินทางและสถานะชำระเงินว่า ” ชำระแล้ว ”
7. ไปขึ้นรถโดยใช้กำหนดการเดินทาง ต้องเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนรถออก 30 นาที

**กรณีบัตรที่ไม่เคยทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตกรุณาติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเพื่อเปิดใช้บริการก่อนทำรายการครั้งแรก**

 

*ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์

(ชำระก่อน 23.00 น.ของวันที่ทำการจอง)

payment7

ทำการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

หลังจากนั้นไปที่ตู้เอทีเอ็มและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือก “เติมเงิน/ชำระเงิน/บาร์โค้ด”
2. เลือก “ชำระเงิน”
3. เลือก “ชำระเข้าบริษัทอื่นๆ”
4. เลือกจากบัญชีที่ต้องการจ่าย
5. ใส่ COMP CODE “7002”
6. ใส่หมายเลขอ้างอิง โดย
6.1CUSTOMER=ใส่รหัสการจอง
6.2REFERENCE=ไม่ต้องใส่
7. ใส่จำนวนเงิน
8. รับใบบันทึกรายการเพื่อนำไปแสดงตอนขึ้นรถ โปรดเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 

*ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย 

(ชำระก่อน 23.00 น.ของวันที่ทำการจอง)
payment3

ทำการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

หลังจากนั้นไปที่ตู้เอทีเอ็มและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือก “บริการอื่นๆ”
 2. เลือก “ชำระค่าบริการ”
 3. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”
 4. เลือกประเภทบัญชีที่จะจ่าย
 5. ใส่รหัสบริษัท “2009
 6. ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ต้องการชำระ ให้ท่านใส่ รหัสการจอง
 7. ใส่ จำนวนเงิน
 8.รับใบบันทึกรายการเพื่อนำไปแสดงตอนขึ้นรถ โปรดเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 

*ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย

(ชำระก่อน 22.00 น.ของวันที่ทำการจอง)
payment4

ทำการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

หลังจากนั้นไปที่ตู้เอทีเอ็มและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือก “ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ/กองทุนรวม”
 2. เลือก “อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท” 
 3. เลือกหักจากบัญชี
 4. ใส่รหัสบริษัท “70003
 5. หมายเลขสมาชิก/บัญชีให้ท่านใส่รหัสการจอง
 6. ใส่จำนวนเงิน
 7. รับใบบันทึกรายการเพื่อนำไปแสดงตอนขึ้นรถ โปรดเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share