กรุงเทพ-ศรีสะเกษ

รถทัวร์ไปศรีสะเกษ

May 18, 2018 admin 0

รถทัวร์ จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] ถึง ศรีสะเกษ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ ]  จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ราคาตั๋วโดยสารเริ่มต้น ป.1=373.- วีไอพี =407.- บริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพ-ศรีสะเกษ  ได้แก่ สวัสดีสุรินทร์, โลตัสพิบูลทัวร์, รุ่งประเสริฐทัวร์ สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกสบายของท่าน ตารางเที่ยวเวลารถ เส้นทาง : กรุงเทพ-ศรีสะเกษ มี

share
อ.บึงบรูพ์

รถทัวร์ไปอ.บึงบรูพ์

April 1, 2018 admin 0

รถทัวร์ไป อ.บึงบูรพ์  จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] ถึง ศรีสะเกษ [ อ.บึงบูรพ์ ]  จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ราคาตั๋วโดยสารเริ่มต้น วีไอพี=396.- บริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์เส้นทาง กรุงเทพ – บึงบูรพ์  ได้แก่ รุ่งประเสริฐทัวร์ ท่านจะสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทาง ตารางเที่ยวเวลารถ เส้นทาง : กรุงเทพ – บึงบูรพ์ มี 1 เที่ยว เริ่มออกจากต้นทางเวลา 20.15

share