Untitled design

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

April 20, 2017 admin 0

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หรือเรียกสั้นๆว่า เขื่อนแควน้อย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยู่ที่ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างท้องที่ประสบปัญหาอุทกภัย และ เป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูกรวมทั้ง อุปโภคบริโภค ปัจจุบันเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้ยิ่งเหมาะแก่การเล่นน้ำ  ล่องแก่ง  หรือจะนั่งพักผ่อนชิวๆบนแพ ราคาการเช่าแพนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทต่อวัน มีเสื้อชูชีพ ห่วงยาง และแพยางสำหรับเช่ายืม ที่เขื่อนมีร้านค้ามากมายไว้ให้จับจ่ายใช้สอย ส่วนมากจะขายอาหาร  มีบ้างที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับ 

share