ขอบคุณภาพจากarantip

สถานีขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพ

June 18, 2018 admin 0

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย           กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนคร ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การปกครอง การศึกษา ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรฐกิจ มีแหล่งซื้อขายสินค้าให้จับจ่ายทั้งราคาส่งและปลีกมากมาย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายแห่ง ทำให้ผู้คนจำนวนมากมีความต้องการที่จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร          การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่างๆของประเทศไทย มีหลายเส้นทาง การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกๆท่าน  โดยมีสถานีหลักอยู่ที่ 1.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) (หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิดใหม่

share
Phuket bus terminal 2

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต (Phuket bus terminal 2)

September 11, 2017 admin 0

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต (Phuket bus terminal 2) ที่ตั้ง ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อท่านเดินทางมาถึงก็จะมีรถโดยสารบริการ ชื่อ รถโพถ้อง ซึ่งเป็นรถโดยสารที่จะพาท่านไปที่ต่างๆในตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งจะจอดรอรับส่งอยู่ใน บขส.แห่งนี้ หรือจะเดินมารอที่ข้างหน้า บขส.เพื่อใช้บริการรถโดยสารที่วิ่งผ่านเพื่อเดินทางต่อเข้าตัวเมืองหรือออกนอกเมืองก็ได้ รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างก็มีให้บริการ(แนะนำให้ตกลงราคาให้เรียบร้อยก่อนใช้บริการ) หรือจะใช้บริการรถแท็กซี่ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้ มีรถให้บริการในเส้นทางต่างๆ เช่น

share