ขอบคุณภาพจากarantip

สถานีขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพ

June 18, 2018 admin 0

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย           กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนคร ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การปกครอง การศึกษา ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรฐกิจ มีแหล่งซื้อขายสินค้าให้จับจ่ายทั้งราคาส่งและปลีกมากมาย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายแห่ง ทำให้ผู้คนจำนวนมากมีความต้องการที่จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร          การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่างๆของประเทศไทย มีหลายเส้นทาง การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกๆท่าน  โดยมีสถานีหลักอยู่ที่ 1.สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร) (หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิดใหม่

share