จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ขอนแก่น ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ขอนแก่น จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย   (จุดจอดระหว่างทางได้แก่ จ.ลำปาง จ.ลำพูน)

ต้นทางจาก ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] ปลายทาง เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อีสานทัวร์, เพชรประเสริฐ, ภูหลวงทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 475.-

เที่ยวเวลา 11.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 527.-

เที่ยวเวลา 12.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 17.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 19.00น. ภูหลวงทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 527.-

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 20.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 22.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

ต้นทางจาก ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] ปลายทาง เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อีสานทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.30น. อีสานทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 518.-

ต้นทางจาก ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] ปลายทาง ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.30น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 386.-

เที่ยวเวลา 20.45น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 386.-

ต้นทางจาก ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] ปลายทาง ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 12.15น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 477.-

เที่ยวเวลา 17.15น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 477.-

เที่ยวเวลา 19.15น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 477.-

เที่ยวเวลา 20.15น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 477.-

เที่ยวเวลา 22.15น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 477.-

ต้นทางจาก ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] ปลายทาง ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 12.15น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 17.15น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 19.15น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 20.15น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 22.15น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

share