จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.จันทบุรี ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.จันทบุรี จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.ตาก จ.พิษณุโลก (จุดจอดระหว่างทางได้แก่ จ.นครสวรรค์ จ.กำแพงเพชร
ต้นทางจาก จันทบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ] ปลายทาง ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน
เที่ยวเวลา 17.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 680.-
ต้นทางจาก จันทบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ] ปลายทาง กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน
เที่ยวเวลา 17.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 546.-
ต้นทางจาก จันทบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ] ปลายทาง พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน
เที่ยวเวลา 15.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 536.-
ต้นทางจาก จันทบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ] ปลายทาง นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน
เที่ยวเวลา 15.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

share