จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ฉะเชิงเทรา ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ฉะเชิงเทรา จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.สระแก้ว จ.พิษณุโลก จ.ตาก (จุดจอดระหว่างทางได้แก่ จ.นครสวรรค์ จ.กำแพงเพชร)

ต้นทางจาก ฉะเชิงเทรา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา ] ปลายทาง สระแก้ว [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 03.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 170.-

ต้นทางจาก ฉะเชิงเทรา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา ] ปลายทาง พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 21.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 363.-

ต้นทางจาก ฉะเชิงเทรา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา ] ปลายทาง ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 475.-

เที่ยวเวลา 20.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 475.-

เที่ยวเวลา 22.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 475.-

ต้นทางจาก ฉะเชิงเทรา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา ] ปลายทาง นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 250.-

เที่ยวเวลา 20.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 250.-

เที่ยวเวลา 21.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 250.-

เที่ยวเวลา 22.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 250.-

ต้นทางจาก ฉะเชิงเทรา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา ] ปลายทาง กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 340.-

เที่ยวเวลา 20.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 340.-

เที่ยวเวลา 22.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 340.-

share