จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ชลบุรี ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ชลบุรี จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.เพชรบูรณ์ จ.พิษณุโลก จ.ตาก (จุดจอดระหว่างทางได้แก่ จ.นครสวรรค์ จ.กำแพงเพชร)

ต้นทางจาก ชลบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี ] ปลายทาง เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 320.-

เที่ยวเวลา 11.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 320.-

เที่ยวเวลา 23.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 320.-

ต้นทางจาก ชลบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี ] ปลายทาง พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 363.-

ต้นทางจาก ชลบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี ] ปลายทาง ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 508.-

เที่ยวเวลา 21.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 508.-

ต้นทางจาก ชลบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี ] ปลายทาง นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 281.-

เที่ยวเวลา 20.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 281.-

เที่ยวเวลา 21.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 281.-

ต้นทางจาก ชลบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี ] ปลายทาง กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 374.-

เที่ยวเวลา 21.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 374.-

share