จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ตรัง ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ตรัง จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทางจาก ตรัง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง ] ปลายทาง กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ  (ถนนบรมราชชนนี) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ศรีสุเทพทัวร์, ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 17.00น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 40 ที่นั่ง ราคา 680.-

เที่ยวเวลา 17.00น. ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 583.-

เที่ยวเวลา 17.30น. ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 907.-

เที่ยวเวลา 17.35น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 583.-

share