จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.นครปฐม ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.นครปฐม จุดขึ้นรถที่ จุดจอดประกิจยนต์ นครปฐม จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ระหว่างทาง จ.เพชรบุรี), จ.นครราชสีมา (ระหว่างทาง จ.สระบุรี)

ต้นทางจาก จ.นครปฐม [ จุดจอดประกิจยนต์ นครปฐม ] ปลายทาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ [ จุดจอดประกิจยนต์หัวหิน ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 02.20น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 14.20น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 18.20น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 140.-

ต้นทางจาก จ.นครปฐม [ จุดจอดประกิจยนต์ นครปฐม ] ปลายทาง จ. เพชรบุรี [ จุดจอดเพชรบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 02.20น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 94.-

เที่ยวเวลา 14.20น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 94.-

เที่ยวเวลา 18.20น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 94.-

ต้นทางจาก จ.นครปฐม [ จุดจอดประกิจยนต์ นครปฐม ] ปลายทาง จ. นครราชสีมา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.25น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 230.-

เที่ยวเวลา 12.10น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 230.-

เที่ยวเวลา 23.10น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 230.-

ต้นทางจาก จ.นครปฐม [ จุดจอดประกิจยนต์ นครปฐม ] ปลายทาง จ. สระบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.25น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 133.-

เที่ยวเวลา 12.10น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 133.-

เที่ยวเวลา 23.10น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 133.-