จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.บึงกาฬ ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.บึงกาฬ  จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ  จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร, จ.เชียงใหม่(ระหว่างทาง จ.ลำพูน,จ.ลำปาง,จ.แพร่,จ.อุตรดิษถ์,จ.พิษณุโลก,จ.เลย) การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

ต้นทางจาก จ.บึงกาฬ [ บริษัทสวัสดีอีสาน ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ สวัสดีอีสาน มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.00น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี จำนวน 35 ที่นั่ง ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 16.30น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี จำนวน 35 ที่นั่ง ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 17.00น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี จำนวน 35 ที่นั่ง ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 17.15น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี จำนวน 35 ที่นั่ง ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 17.30น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี จำนวน 35 ที่นั่ง ราคา 540.-

ต้นทางจาก จ.บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] ถึง กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์ อุดร, 407 พัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 7 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. แอร์ อุดร เป็นรถ ป.1 จำนวน 33 ที่นั่ง ราคา 517.-

เที่ยวเวลา 07.15น. แอร์ อุดร เป็นรถ ป.1 จำนวน 33 ที่นั่ง ราคา 511.-

เที่ยวเวลา 17.00น. แอร์ อุดร เป็นรถ ป.1 จำนวน 33 ที่นั่ง ราคา 511.-

เที่ยวเวลา 17.00น. แอร์ อุดร เป็นรถ ป.1 จำนวน 33 ที่นั่ง ราคา 517.-

เที่ยวเวลา 17.15น. 407 พัฒนา เป็นรถ ป.1 จำนวน 28 ที่นั่ง ราคา 517.-

เที่ยวเวลา 17.45น. แอร์ อุดร เป็นรถ ป.1 จำนวน 33 ที่นั่ง ราคา 511.-

เที่ยวเวลา 18.15น. แอร์ อุดร เป็นรถ ป.1 จำนวน 33 ที่นั่ง ราคา 511.-

ต้นทางจาก จ.บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] ถึง เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 754.-

ต้นทางจาก จ.บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] ถึง ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 754.-

ต้นทางจาก จ.บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] ถึง ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 676.-

ต้นทางจาก จ.บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] ถึง แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 676.-

ต้นทางจาก จ.บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] ถึง อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 561.-

ต้นทางจาก จ.บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] ถึง พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 489.-

ต้นทางจาก จ.บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] ถึง เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 317.-