จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ภูเก็ต ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ภูเก็ต  จุดขึ้นรถที่  [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ]  จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร, จ.ชลบุรี, จ.ชุมพร, จ.นครศรีธรรมราช, จ.ระนอง, จ.สงขลา

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท บัส เอ็กช์เพลส, ภูเก็ตท่องเที่ยว มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.30น. บัส เอ็กช์เพลส เป็นรถ ป.1 จำนวน 44 ที่นั่ง ราคา 587.-

เที่ยวเวลา 15.00น. บัส เอ็กช์เพลส เป็นรถ ป.1 จำนวน 44 ที่นั่ง ราคา 587.-

เที่ยวเวลา 16.30น. ภูเก็ตท่องเที่ยว เป็นรถ ป.1 จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 587.-

เที่ยวเวลา 17.00น. บัส เอ็กช์เพลส เป็นรถ วีไอพี จำนวน 30 ที่นั่ง ราคา 913.-

เที่ยวเวลา 17.20น. ภูเก็ตท่องเที่ยว เป็นรถ วีไอพี จำนวน 24 ที่นั่ง ราคา 913.-

เที่ยวเวลา 18.30น. บัส เอ็กช์เพลส เป็นรถ วีไอพี จำนวน 24 ที่นั่ง ราคา 913.-

เที่ยวเวลา 18.30น. บัส เอ็กช์เพลส เป็นรถ ป.1 จำนวน 44 ที่นั่ง ราคา 587.-

เที่ยวเวลา 19.00น. ภูเก็ตท่องเที่ยว เป็นรถ วีไอพี จำนวน 24 ที่นั่ง ราคา 913.-

                  ต้นทางจาก จ.ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] ปลายทาง จ.ชลบุรี [ สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท สวัสดีทั่วไทย มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 17.00น. สวัสดีทั่วไทย เป็นรถ วีไอพี จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 792.-

เที่ยวเวลา 17.00น. สวัสดีทั่วไทย เป็นรถ วีไอพี จำนวน 24 ที่นั่ง ราคา 1,056.-

                  ต้นทางจาก จ.ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] ปลายทาง จ.ชุมพร [ จุดจอดรุ่งกิจทัวร์หลังตลาดชุมพร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท รุ่งกิจทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 05.30น. รุ่งกิจทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 305.-

เที่ยวเวลา 08.10น. รุ่งกิจทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 305.-

เที่ยวเวลา 10.10น. รุ่งกิจทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 305.-

เที่ยวเวลา 11.50น. รุ่งกิจทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 305.-

เที่ยวเวลา 14.30น. รุ่งกิจทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 305.-

                  ต้นทางจาก จ.ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] ปลายทาง จ.นครศรีธรรมราช [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท นครบริการขนส่ง มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 08.20น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 08.30น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 09.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 10.40น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 12.40น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 14.20น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 16.20น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

                  ต้นทางจาก จ.ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] ปลายทาง จ.ระนอง [ ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท รุ่งกิจทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.10น. รุ่งกิจทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 225.-

เที่ยวเวลา 16.10น. รุ่งกิจทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 225.-

เที่ยวเวลา 18.10น. รุ่งกิจทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 225.-

                  ต้นทางจาก จ.ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] ปลายทาง จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ศรีตรังทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 08.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 09.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 11.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 12.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 19.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 21.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 21.45น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 507.-

 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share