จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.มหาสารคาม ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.มหาสารคาม  จุดขึ้นรถที่  [ สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) ]  จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร, จ.อุบลราชธานี(ระหว่างทาง จ.ยโสธร,จ.ร้อยเอ็ด), จ.เชียงใหม่(ระหว่างทาง จ.ลำพูน,จ.ลำปาง,จ.แพร่,จ.เพชรบูรณ์,จ.ขอนแก่น

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.มหาสารคาม [ สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท รุ่งประเสริฐทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 10 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 384.-

เที่ยวเวลา 08.30น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 384.-

เที่ยวเวลา 09.15น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 384.-

เที่ยวเวลา 10.00น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 30 ที่นั่ง ราคา 329.-

เที่ยวเวลา 13.00น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 384.-

เที่ยวเวลา 18.30น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 384.-

เที่ยวเวลา 20.00น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 384.-

เที่ยวเวลา 21.00น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 384.-

เที่ยวเวลา 22.00น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 29 ที่นั่ง ราคา 512.-

เที่ยวเวลา 22.35น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 384.-

                  ต้นทางจาก จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] ปลายทาง จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 03.35น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 189.-

เที่ยวเวลา 06.35น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 189.-

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 189.-

เที่ยวเวลา 21.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 189.-

เที่ยวเวลา 23.35น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 189.-

                  ต้นทางจาก จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] ปลายทาง จ.ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 03.35น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 105.-

เที่ยวเวลา 06.35น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 105.-

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 105.-

เที่ยวเวลา 21.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 105.-

เที่ยวเวลา 23.35น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 105.-

                  ต้นทางจาก จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] ปลายทาง จ.ร้อยเอ็ด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 03.35น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 42.-

เที่ยวเวลา 06.35น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 42.-

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 42.-

เที่ยวเวลา 21.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 42.-

เที่ยวเวลา 23.35น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 42.-

                  ต้นทางจาก จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] ปลายทาง จ.เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 16.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 18.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 19.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 21.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

                  ต้นทางจาก จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] ปลายทาง จ.ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 16.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 18.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 19.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 21.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

                  ต้นทางจาก จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] ปลายทาง จ.ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 529.-

เที่ยวเวลา 16.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 529.-

เที่ยวเวลา 18.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 529.-

เที่ยวเวลา 19.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 529.-

เที่ยวเวลา 21.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 529.-

                  ต้นทางจาก จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] ปลายทาง จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

เที่ยวเวลา 16.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

เที่ยวเวลา 18.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

เที่ยวเวลา 19.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

เที่ยวเวลา 21.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

                  ต้นทางจาก จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] ปลายทาง จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 242.-

เที่ยวเวลา 16.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 242.-

เที่ยวเวลา 18.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 242.-

เที่ยวเวลา 19.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 242.-

เที่ยวเวลา 21.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 242.-

                  ต้นทางจาก จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] ปลายทาง จ.ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 71.-

เที่ยวเวลา 16.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 71.-

เที่ยวเวลา 18.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 71.-

เที่ยวเวลา 19.10น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 71.-

เที่ยวเวลา 21.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 71.-

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share