จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ยโสธร ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ยโสธร  จุดขึ้นรถที่  [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ]  จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร,จ.เชียงใหม่(ระหว่างทาง จ.ลำพูน,จ.ลำปาง,จ.แพร่,จ.เพชรบูรณ์)

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ประหยัดทัวร์, จิรัฐกาล-เขมราฐ, ไทยสงวนทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 7 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.00น. ประหยัดทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 364.-

เที่ยวเวลา 10.40น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 39 ที่นั่ง ราคา 424.-

เที่ยวเวลา 10.55น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 28 ที่นั่ง ราคา 424.-

เที่ยวเวลา 19.10น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 39 ที่นั่ง ราคา 424.-

เที่ยวเวลา 20.10น. ประหยัดทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 364.-

เที่ยวเวลา 20.25น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 364.-

เที่ยวเวลา 21.00น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 28 ที่นั่ง ราคา 424.-

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ จุดจอด อ.ป่าติ้ว ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท จิรัฐกาล-เขมราฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.00น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 39 ที่นั่ง ราคา 466.-

เที่ยวเวลา 18.30น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 39 ที่นั่ง ราคา 466.-

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ จุดจอดค้อวัง ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ชนะภัยทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.30น. ชนะภัยทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 387.-

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ จุดจอดเลิงนกทาเก่า ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ไทยสงวนทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.50น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 28 ที่นั่ง ราคา 499.-

เที่ยวเวลา 19.20น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 425.-

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ จุดจอดภูกลอย ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ไทยสงวนทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.10น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 28 ที่นั่ง ราคา 499.-

เที่ยวเวลา 19.40น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 409.-

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ จุดจอด อ.กุดชุม ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ไทยสงวนทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.30น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 28 ที่นั่ง ราคา 499.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 387.-

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ จุดจอด อ.ทรายมูล ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ไทยสงวนทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.45น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 28 ที่นั่ง ราคา 499.-

เที่ยวเวลา 20.15น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 374.-

 

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] ปลายทาง จ.เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 14.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 16.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 17.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 19.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] ปลายทาง จ.ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 14.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 16.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 17.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 19.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] ปลายทาง จ.ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 613.-

เที่ยวเวลา 14.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 613.-

เที่ยวเวลา 16.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 613.-

เที่ยวเวลา 17.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 613.-

เที่ยวเวลา 19.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 613.-

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] ปลายทาง จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 538.-

เที่ยวเวลา 14.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 538.-

เที่ยวเวลา 16.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 538.-

เที่ยวเวลา 17.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 538.-

เที่ยวเวลา 19.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 538.-

                  ต้นทางจาก จ.ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] ปลายทาง จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 323.-

เที่ยวเวลา 14.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 323.-

เที่ยวเวลา 16.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 323.-

เที่ยวเวลา 17.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 323.-

เที่ยวเวลา 19.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 323.-

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share