จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.สกลนคร ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.สกลนคร จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ], [ จุดจอด อ.พังโคน ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูน,จ.ลำปาง,จ.แพร่,จ.อุตรดิตถ์,จ.พิษณุโลก,จ.เลย

ต้นทาง จ.สกลนคร จุดขึ้นรถ [ จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน ], [ จุดจอด อ.สว่างแดนดิน ], [ จุดจอด อ.พังโคน ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] ปลายทาง จ.เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 697.-

เที่ยวเวลา 16.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 697.-

เที่ยวเวลา 18.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 697.-

                  ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] ปลายทาง จ.ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 697.-

เที่ยวเวลา 16.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 697.-

เที่ยวเวลา 18.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 697.-

                  ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] ปลายทาง จ.ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 620.-

เที่ยวเวลา 16.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 620.-

เที่ยวเวลา 18.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 620.-

                  ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] ปลายทาง จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 620.-

เที่ยวเวลา 16.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 620.-

เที่ยวเวลา 18.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 620.-

                  ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] ปลายทาง จ.อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 504.-

เที่ยวเวลา 16.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 504.-

                  ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] ปลายทาง จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 433.-

เที่ยวเวลา 16.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 433.-

                  ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] ปลายทาง จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 258.-

เที่ยวเวลา 16.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 258.-

เที่ยวเวลา 18.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 258.-

                 ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ 407 พัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 17.55น. 407 พัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 490.-

                  ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ จุดจอด อ.สว่างแดนดิน ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์อุดร มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.30น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 437.-

                  ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ จุดจอด อ.พังโคน ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์อุดร, สวัสดีอีสาน มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.00น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 457.-

เที่ยวเวลา 19.00น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี ราคา 533.-

                  ต้นทางจาก จ.สกลนคร [ จุดจอด อ.พังโคน ] ปลายทาง จ.เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 697.-

เที่ยวเวลา 16.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 697.-

เที่ยวเวลา 17.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 697.-

เที่ยวเวลา 19.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 697.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที