จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.หนองคาย ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

ต้นทาง จ.หนองคาย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร, จ.เชียงใหม่

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.หนองคาย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์อุดร, BUDSARAKAM TOUR มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.45น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 459.-

เที่ยวเวลา 19.30น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 459.-

เที่ยวเวลา 20.00น. BUDSARAKAM TOUR เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 550.-

เที่ยวเวลา 20.15น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 459.-

เที่ยวเวลา 20.45น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 459.-

                  ต้นทางจาก จ.หนองคาย [ จุดจำหน่ายตั๋วโพนพิสัย ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์อุดร มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 491.-

เที่ยวเวลา 18.45น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 491.-

เที่ยวเวลา 19.30น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 491.-

เที่ยวเวลา 20.00น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 491.-

                  ต้นทางจาก จ.หนองคาย [ จุดจอด อ.เฝ้าไร่ ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์อุดร มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.55น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 504.-

เที่ยวเวลา 18.55น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 504.-

                  ต้นทางจาก จ.หนองคาย [ จุดจำหน่ายตั๋วรัตนวาปี ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์อุดร มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 524.-

เที่ยวเวลา 18.15น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 524.-

เที่ยวเวลา 19.00น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 524.-

เที่ยวเวลา 19.30น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 524.-

                  ต้นทางจาก จ.หนองคาย [ จุดจอด อ.สังคม ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ 407 พัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.00น. 407 พัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 508.-

                  ต้นทางจาก จ.หนองคาย [ จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ BUDSARAKAM TOUR มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.40น. BUDSARAKAM TOUR เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 563.-

                  ต้นทางจาก จ.หนองคาย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ] ปลายทาง จ. เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อ.ศึกษาทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.00น. อ.ศึกษาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 890.-

 

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที