จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.เชียงราย ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.เชียงราย จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร จ.ขอนแก่น จ.นครสวรรค์(ระหว่างทาง จ.พิษณุโลก) จ.สงขลา(ระหว่างทาง จ.พัทลุง)

ต้นทางจาก เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] ปลายทาง กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บางกอกบัสไลน์, BUDSARAKAM มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.00น. บางกอกบัสไลน์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 44 ที่นั่ง ราคา 634.-

เที่ยวเวลา 18.30น. บางกอกบัสไลน์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 44 ที่นั่ง ราคา 544.-

เที่ยวเวลา 18.50น. BUDSARAKAM เป็นรถ วีไอพี จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 634.-

ต้นทางจาก เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] ปลายทาง จ.ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อีสานทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 518.-

ต้นทางจาก เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] ปลายทาง จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นิวถาวรทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.30น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 380.-

เที่ยวเวลา 08.00น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 380.-

ต้นทางจาก  เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] ปลายทาง จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นิวถาวรทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.30น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 304.-

เที่ยวเวลา 08.00น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 304.-

ต้นทางจาก  เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] ปลายทาง จ.สงขลา [ จุดจอด อ.ด่านนอก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัย พัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.15น. ปิยะชัย พัฒนา เป็นรถ วีไอพี จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 1,409.-

เที่ยวเวลา 09.15น. ปิยะชัย พัฒนา เป็นรถ วีไอพี จำนวน 24 ที่นั่ง ราคา 1,879.-

ต้นทางจาก  เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] ปลายทาง จ.พัทลุง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัย พัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.15น. ปิยะชัย พัฒนา เป็นรถ วีไอพี จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 1,289.-

เที่ยวเวลา 09.15น. ปิยะชัย พัฒนา เป็นรถ วีไอพี จำนวน 24 ที่นั่ง ราคา 1,719.-