จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.แพร่ ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.แพร่  จุดขึ้นรถที่  [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ], [ จุดจอด อ.สอง ], [ จุดจอด อ.ร้องกวาง ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

จุดขึ้นรถที่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.อุบลราชธานี(ระหว่างทาง จ.ยโสธร,จ.ร้อยเอ็ด,จ.มหาสารคาม,จ.ขอนแก่น), จ.นครพนม(ระหว่างทาง จ.สกลนคร,จ.เลย)

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท พรพิริยะทัวร์, BUDSARAKAM TOUR มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.15น. พรพิริยะทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 35 ที่นั่ง ราคา 449.-

เที่ยวเวลา 20.30น. BUDSARAKAM TOUR เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 385.-

เที่ยวเวลา 20.30น. พรพิริยะทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 35 ที่นั่ง ราคา 449.-

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ จุดจอด อ.สอง ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท พรพิริยะทัวร์  มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.00น. พรพิริยะทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 35 ที่นั่ง ราคา 479.-

เที่ยวเวลา 19.00น. พรพิริยะทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 35 ที่นั่ง ราคา 479.-

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ จุดจอด อ.ร้องกวาง ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท BUDSARAKAM TOUR มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.45น. BUDSARAKAM TOUR เป็นรถ ป.1 จำนวน 50 ที่นั่ง ราคา 403.-

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] ปลายทาง จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 11.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 613.-

เที่ยวเวลา 14.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 613.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 613.-

เที่ยวเวลา 21.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 613.-

เที่ยวเวลา 22.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 613.-

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] ปลายทาง จ.ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 11.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 538.-

เที่ยวเวลา 14.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 538.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 538.-

เที่ยวเวลา 21.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 538.-

เที่ยวเวลา 22.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 538.-

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] ปลายทาง จ.ร้อยเอ็ด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 11.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 485.-

เที่ยวเวลา 14.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 485.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 485.-

เที่ยวเวลา 21.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 485.-

เที่ยวเวลา 22.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 485.-

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] ปลายทาง จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 11.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

เที่ยวเวลา 14.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

เที่ยวเวลา 21.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

เที่ยวเวลา 22.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] ปลายทาง จ.ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 11.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 401.-

เที่ยวเวลา 14.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 401.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 401.-

เที่ยวเวลา 21.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 401.-

เที่ยวเวลา 22.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 401.-

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] ปลายทาง จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.50น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 689.-

เที่ยวเวลา 20.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 689.-

เที่ยวเวลา 22.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 689.-

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] ปลายทาง จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.50น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 620.-

เที่ยวเวลา 20.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 620.-

เที่ยวเวลา 22.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 620.-

                  ต้นทางจาก จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] ปลายทาง จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเลย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.50น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 389.-

เที่ยวเวลา 17.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 389.-

เที่ยวเวลา 20.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 389.-

เที่ยวเวลา 22.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 389.-

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share