จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.นครพนม ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.นครพนม จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร, จ.เชียงใหม่ (ระหว่างทาง จ.ลำพูน, จ.ลำปาง, จ.แพร่, จ.อุตรดิตถ์, จ.พิษณุโลก, จ.เลย, จ.สกลนคร)

ต้นทางจาก นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ โลตัสพิบูลทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 17.30น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 18.30น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 647.-

เที่ยวเวลา 18.30น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 24 ที่นั่ง ราคา 862.-

ต้นทางจาก จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม ] ปลายทาง กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ไทยสงวนทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.00น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 28 ที่นั่ง ราคา 552.-

เที่ยวเวลา 17.30น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 473.-

ต้นทางจาก จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] ปลายทาง จ. เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 15.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 17.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

ต้นทางจาก จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] ปลายทาง จ. ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 15.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 17.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

ต้นทางจาก จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] ปลายทาง จ. ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 689.-

เที่ยวเวลา 15.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 689.-

เที่ยวเวลา 17.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 689.-

ต้นทางจาก จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] ปลายทาง จ. แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 689.-

เที่ยวเวลา 15.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 689.-

เที่ยวเวลา 17.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 689.-

ต้นทางจาก จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] ปลายทาง จ. อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 575.-

เที่ยวเวลา 15.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 575.-

ต้นทางจาก จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] ปลายทาง จ. พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 502.-

เที่ยวเวลา 15.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 502.-

ต้นทางจาก จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] ปลายทาง จ. เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 330.-

เที่ยวเวลา 15.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 330.-

เที่ยวเวลา 17.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 330.-

ต้นทางจาก จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] ปลายทาง จ. สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 90.-

เที่ยวเวลา 15.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 90.-

เที่ยวเวลา 17.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 90.-

share