จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.นครศรีธรรมราช ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.นครศรีธรรมราช จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร, จ.ภูเก็ต, จ.สงขลา

ต้นทางจาก จ.นครศรีธรรมราช [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นครศรีร่มเย็น, ศรีสุเทพทัวร์, นครศรีราชาทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 10 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. นครศรีร่มเย็น เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 547.-

เที่ยวเวลา 16.40น. นครศรีร่มเย็น เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 547.-

เที่ยวเวลา 17.20น. นครศรีร่มเย็น เป็นรถ วีไอพี จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 638.-

เที่ยวเวลา 17.30น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 547.-

เที่ยวเวลา 17.50น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 547.-

เที่ยวเวลา 18.00น. นครศรีร่มเย็น เป็นรถ วีไอพี จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 638.-

เที่ยวเวลา 18.00น. นครศรีราชาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 31 ที่นั่ง ราคา 851.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 40 ที่นั่ง ราคา 638.-

เที่ยวเวลา 18.10น. นครศรีร่มเย็น เป็นรถ วีไอพี จำนวน 30 ที่นั่ง ราคา 851.-

เที่ยวเวลา 18.35น. นครศรีร่มเย็น เป็นรถ วีไอพี จำนวน 40 ที่นั่ง ราคา 638.-

ต้นทางจาก จ.นครศรีธรรมราช [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ] ปลายทาง จ.ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นครบริการขนส่ง มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.40น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 07.10น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 08.20น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 09.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 10.20น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 13.15น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 14.20น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

เที่ยวเวลา 16.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.2 จำนวน 25 ที่นั่ง ราคา 300.-

 

ต้นทางจาก จ.นครศรีธรรมราช [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ] ปลายทาง จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นครบริการขนส่ง มีเที่ยวรถให้บริการ 12 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 04.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 04.30น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 05.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 06.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 07.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 08.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 09.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 09.30น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 10.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 10.30น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 11.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 11.30น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 จำนวน 15 ที่นั่ง ราคา 140.-