จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.นครสวรรค์ ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.นครสวรรค์ จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.เชียงราย(ระหว่างทาง จ.พะเยา), จ.ตราด(ระหว่างทาง จ.จันทบุรี) จ.ระยอง, จ.ชลบุรี, จ.ตาก(ระหว่างทาง จ.กำแพงเพชร)

ต้นทางจาก จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] ปลายทาง จ.เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นิวถาวรทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.45น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 380.-

เที่ยวเวลา 10.00น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 380.-

ต้นทางจาก จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] ปลายทาง จ.พะเยา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นิวถาวรทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.45น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 319.-

เที่ยวเวลา 10.00น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 319.-

ต้นทางจาก จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] ปลายทาง จ.ตราด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 22.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 515.-

เที่ยวเวลา 23.25น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 515.-

ต้นทางจาก จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] ปลายทาง จ.จันทบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 22.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

เที่ยวเวลา 23.25น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 456.-

ต้นทางจาก จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] ปลายทาง จ.ระยอง [ ท่ามาบตาพุด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 01.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 378.-

เที่ยวเวลา 22.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 378.-

เที่ยวเวลา 23.25น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 378.-

ต้นทางจาก จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] ปลายทาง จ.ชลบุรี [ ท่าพัทยา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 321.-

เที่ยวเวลา 01.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 321.-

เที่ยวเวลา 22.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 321.-

เที่ยวเวลา 23.25น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 321.-

ต้นทางจาก จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] ปลายทาง จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 256.-

เที่ยวเวลา 00.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 256.-

เที่ยวเวลา 02.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 256.-

เที่ยวเวลา 02.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 256.-

เที่ยวเวลา 23.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 256.-

ต้นทางจาก จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] ปลายทาง จ.กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 113.-

เที่ยวเวลา 00.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 113.-

เที่ยวเวลา 02.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 113.-

เที่ยวเวลา 02.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 113.-

เที่ยวเวลา 23.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 113.-