จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.พิษณุโลก ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.พิษณุโลก  จุดขึ้นรถที่  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก  จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร,จ.เชียงราย(ระหว่างทาง จ.พะเยา),จ.เชียงใหม่(ระหว่างทาง จ.ลำปาง,จ.ลำพูน),จ.ตราด(ระหว่างทาง จ.ชลบุรี,จ.จันทบุรี),จ.นครพนม(ระหว่างทาง จ.สกลนคร,จ.เลย),จ.บึงกาฬ(ระหว่างทาง จ.เลย)

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ พิษณุโลกยานยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 13 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

เที่ยวเวลา 09.00น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

เที่ยวเวลา 10.00น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

เที่ยวเวลา 10.45น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

เที่ยวเวลา 11.30น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 361.-

เที่ยวเวลา 12.00น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

เที่ยวเวลา 13.15น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

เที่ยวเวลา 15.45น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

เที่ยวเวลา 19.15น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

เที่ยวเวลา 21.00น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

เที่ยวเวลา 22.10น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 361.-

เที่ยวเวลา 22.45น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

เที่ยวเวลา 23.45น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 263.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นิวถาวรทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.50น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 304.-

เที่ยวเวลา 12.05น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 304.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.พะเยา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นิวถาวรทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.50น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 243.-

เที่ยวเวลา 12.05น. นิวถาวรทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 243.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 01.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 01.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 02.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 03.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 17.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 18.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 23.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 225.-

เที่ยวเวลา 01.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 225.-

เที่ยวเวลา 01.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 225.-

เที่ยวเวลา 02.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 225.-

เที่ยวเวลา 03.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 225.-

เที่ยวเวลา 17.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 225.-

เที่ยวเวลา 18.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 225.-

เที่ยวเวลา 23.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 225.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 01.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 01.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 02.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 03.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 17.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 18.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 23.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.ตราด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 21.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 594.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.จันทบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 21.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 536.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.ระยอง [ ท่าระยอง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 21.15น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 458.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.ชลบุรี [ ท่าพัทยา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 21.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 401.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 23.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 502.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 23.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 433.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 489.-

ต้นทางจาก จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] ปลายทาง จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 202.-

เที่ยวเวลา 23.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 202.-

share