จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.เพชรบุรี ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.เพชรบุรี  ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.เพชรบุรี  จุดขึ้นรถที่  จุดจอดเพชรบุรี  จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.นครราชสีมา(ระหว่างทาง จ.สระบุรี)

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

ต้นทางจาก จ.เพชรบุรี [ จุดจอดเพชรบุรี ] ปลายทาง จ.นครราชสีมา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 306.-

เที่ยวเวลา 10.45น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 306.-

เที่ยวเวลา 21.45น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 306.-

ต้นทางจาก จ.เพชรบุรี [ จุดจอดเพชรบุรี ] ปลายทาง จ.สระบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 209.-

เที่ยวเวลา 10.45น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 209.-