จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.เพชรบูรณ์ ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.เพชรบูรณ์  จุดขึ้นรถที่  [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ]  จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.เชียงใหม่(ระหว่างทาง จ.ลำพูน,จ.ลำปาง,จ.แพร่), จ.ตาก(ระหว่างทาง จ.สุโขทัย), จ.มุกดาหาร(ระหว่างทาง จ.กาฬสินธุ์), จ.อุบลราชธานี(ระหว่างทาง จ.ยโสธร,จ.ร้อยเอ็ด,จ.มหาสารคาม)

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 01.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 15.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 20.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 22.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 23.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 01.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 15.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 20.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 22.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 23.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 01.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 319.-

เที่ยวเวลา 15.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 319.-

เที่ยวเวลา 20.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 319.-

เที่ยวเวลา 22.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 319.-

เที่ยวเวลา 23.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 319.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 01.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 244.-

เที่ยวเวลา 15.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 244.-

เที่ยวเวลา 20.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 244.-

เที่ยวเวลา 22.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 244.-

เที่ยวเวลา 23.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 244.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 231.-

เที่ยวเวลา 22.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 231.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.สุโขทัย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 170.-

เที่ยวเวลา 22.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 170.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.มุกดาหาร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 363.-

เที่ยวเวลา 13.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 363.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.กาฬสินธุ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 239.-

เที่ยวเวลา 13.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 239.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 02.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 399.-

เที่ยวเวลา 02.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 399.-

เที่ยวเวลา 15.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 399.-

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 399.-

เที่ยวเวลา 23.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 399.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 02.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 323.-

เที่ยวเวลา 02.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 323.-

เที่ยวเวลา 15.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 323.-

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 323.-

เที่ยวเวลา 23.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 323.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.ร้อยเอ็ด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 02.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 271.-

เที่ยวเวลา 02.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 271.-

เที่ยวเวลา 15.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 271.-

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 271.-

เที่ยวเวลา 23.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 271.-

                  ต้นทางจาก จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] ปลายทาง จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 02.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 242.-

เที่ยวเวลา 02.40น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 242.-

เที่ยวเวลา 15.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 242.-

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 242.-

เที่ยวเวลา 23.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 242.-

 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ นวนครทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร นวนครทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที