จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.กาญจนบุรี ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง .กาญจนบุรี จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร .กาญจนบุรี จังหวัดปลายทางได้แก่ .เชียงใหม่  (จุดจอดระหว่างทางได้แก่ จ.ตาก จ.ลำปาง จ.ลำพูน)

                  ต้นทางจาก กาญจนบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ] ปลายทาง เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30. เป็นรถ .1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 535.-

เที่ยวเวลา 18.00. เป็นรถ .1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 535.-

เที่ยวเวลา 19.00. เป็นรถ วีไอพี จำนวน 30 ที่นั่ง ราคา 820.-

ต้นทางจาก กาญจนบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ] ปลายทาง ลำพูน [ จุดจอดดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30. เป็นรถ .1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 535.-

เที่ยวเวลา 18.00. เป็นรถ .1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 535

ต้นทางจาก กาญจนบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ] ปลายทาง ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30. เป็นรถ .1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 460.-

เที่ยวเวลา 18.00. เป็นรถ .1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 460.-

เที่ยวเวลา 19.00. เป็นรถ วีไอพี จำนวน 30 ที่นั่ง ราคา 715.-

ต้นทางจาก กาญจนบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ] ปลายทาง ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30. เป็นรถ .1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 330.-

เที่ยวเวลา 18.00. เป็นรถ .1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 330.-

เที่ยวเวลา 19.00. เป็นรถ วีไอพี จำนวน 30 ที่นั่ง ราคา 510.-

share