จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ราชบุรี ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ราชบุรี  จุดขึ้นรถที่  [ จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี ]  จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.นครราชสีมา(ระหว่างทาง จ.สระบุรี),จ.เพชรบุรี

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.ราชบุรี [ จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี ] ปลายทาง จ.นครราชสีมา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.45น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 266.-

เที่ยวเวลา 11.30น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 266.-

เที่ยวเวลา 22.30น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 266.-

                  ต้นทางจาก จ.ราชบุรี [ จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี ] ปลายทาง จ.สระบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.45น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 169.-

เที่ยวเวลา 11.30น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 169.-

เที่ยวเวลา 22.30น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 169.-

                  ต้นทางจาก จ.ราชบุรี [ จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี ] ปลายทาง จ.เพชรบุรี [ จุดจอดเพชรบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 03.00น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 52.-

เที่ยวเวลา 15.00น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 52.-

เที่ยวเวลา 19.00น. ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 52.-

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share