จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.เลย ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.เลย จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ]  จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร, จ.นครพนม(ระหว่างทาง จ.สกลนคร), จ.เชียงใหม่(ระหว่างทาง จ.ลำพูน, จ.ลำปาง, จ.แพร่, จ.อุตรดิตถ์, จ.พิษณุโลก)

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ. เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท แอร์เมืองเลย, ภูกระดึงทัวร์, sunbus มีเที่ยวรถให้บริการ 16 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ ป.1 ราคา 389.-

เที่ยวเวลา 07.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ ป.1 ราคา 389.-

เที่ยวเวลา 08.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 454.-

เที่ยวเวลา 08.40น. ภูกระดึงทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 454.-

เที่ยวเวลา 09.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 605.-

เที่ยวเวลา 12.30น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 454.-

เที่ยวเวลา 14.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ ป.1 ราคา 389.-

เที่ยวเวลา 18.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ ป.1 ราคา 389.-

เที่ยวเวลา 19.00น. ภูกระดึงทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 529.-

เที่ยวเวลา 19.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 605.-

เที่ยวเวลา 19.20น. ภูกระดึงทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 454.-

เที่ยวเวลา 19.30น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 454.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ภูกระดึงทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 454.-

เที่ยวเวลา 20.30น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 605.-

เที่ยวเวลา 21.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 605.-

เที่ยวเวลา 21.10น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 454.-

                 ต้นทางจาก จ. เลย [ เชียงคาน ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท แอร์เมืองเลย, ภูกระดึงทัวร์, sunbus มีเที่ยวรถให้บริการ 6 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. ภูกระดึงทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 489.-

เที่ยวเวลา 08.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 652.-

เที่ยวเวลา 09.15น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 489.-

เที่ยวเวลา 18.50น. ภูกระดึงทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 489.-

เที่ยวเวลา 19.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 489.-

เที่ยวเวลา 20.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 652.-

                 ต้นทางจาก จ. เลย [ จุดจอดท่าลี่ ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท แอร์เมืองเลย, ภูกระดึงทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.00น. ภูกระดึงทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 487.-

เที่ยวเวลา 19.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 487.-

                 ต้นทางจาก จ. เลย [ จุดจอด อ.ปากชม ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท แอร์เมืองเลย มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 521.-

                 ต้นทางจาก จ. เลย [ จุดจอดผานกเค้า ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท sunbus, ภูกระดึงทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 582.-

เที่ยวเวลา 20.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 582.-

เที่ยวเวลา 20.20น. ภูกระดึงทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 529.-

เที่ยวเวลา 22.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 582.-

                  ต้นทางจาก จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] ปลายทาง จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 03.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 330.-

เที่ยวเวลา 03.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 330.-

เที่ยวเวลา 16.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 330.-

                  ต้นทางจาก จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] ปลายทาง จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 03.00น./03.15/16.30 เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 258.-

 

                  ต้นทางจาก จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] ปลายทาง จ.เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ, อ.ศึกษาทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 6 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 13.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 466.-

เที่ยวเวลา 20.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 466.-

เที่ยวเวลา 21.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 466.-

เที่ยวเวลา 22.45น. อ.ศึกษาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 37 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 23.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 466.-

เที่ยวเวลา 23.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 466.-

                  ต้นทางจาก จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] ปลายทาง จ.ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 13.30น./20.30/21.30/23.00/23.30 เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 466.-

                  ต้นทางจาก จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] ปลายทาง จ.ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 13.30น./20.30/21.30/23.00/23.30 เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 389.-

                  ต้นทางจาก จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] ปลายทาง จ.แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 13.30น./20.30/21.30/23.00/23.30 เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 389.-

                  ต้นทางจาก จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] ปลายทาง จ.อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 13.30น./20.30/21.30/23.00 เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 273.-

                  ต้นทางจาก จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] ปลายทาง จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 13.30น./20.30/21.30/23.00 เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 202.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share