จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.สงขลา ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.สงขลา จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร,จ.นครศรีธรรมราช

               ต้นทาง จ.สงขลา จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร, จ.เชียงราย(ระหว่างทาง จ.พะเยา,จ.แพร่,จ.อุตรดิตถ์,จ.พิษณุโลก),จ.นครราชสีมา,จ.ระยอง(ระหว่างทาง จ.ชลบุรี),จ.ภูเก็ต(ระหว่างทาง จ.ตรัง),จ.นครศรีธรรมราช

               ต้นทาง จ.สงขลา จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ. เชียงราย(ระหว่างทาง จ.พะเยา,จ.แพร่,จ.อุตรดิตถ์,จ.พิษณุโลก

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ สยามเดินรถ, ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 15.00น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 675.-

เที่ยวเวลา 16.20น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 788.-

เที่ยวเวลา 17.30น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 788.-

เที่ยวเวลา 17.40น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,050.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ] ปลายทาง จ.นครศรีธรรมราช [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นครบริการขนส่ง มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 11.45น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 12.20น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 13.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

 เที่ยวเวลา 13.40น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 14.10น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 15.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 15.50น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 16.30น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

               ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ สยามเดินรถ, ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 9 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 750.-

เที่ยวเวลา 15.00น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 643.-

เที่ยวเวลา 15.30น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 750.-

เที่ยวเวลา 16.10น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 750.-

เที่ยวเวลา 17.30น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 643.-

เที่ยวเวลา 17.30น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,050.-

เที่ยวเวลา 18.00น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 643.-

เที่ยวเวลา 19.30น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 750.-

เที่ยวเวลา 20.00น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 643.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัยพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.30น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 1,365.-

เที่ยวเวลา 09.30น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,820.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.พะเยา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัยพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.30น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 1,294.-

เที่ยวเวลา 09.30น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,725.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.แพร่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัยพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.30น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 1,178.-

เที่ยวเวลา 09.30น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,571.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัยพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.30น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 1,119.-

เที่ยวเวลา 09.30น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,492.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัยพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.30น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 1,040.-

เที่ยวเวลา 09.30น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,386.-

               ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.นครราชสีมา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 16.30น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 956.-

เที่ยวเวลา 16.30น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,274.-

               ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.ระยอง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 15.30น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 932.-

เที่ยวเวลา 15.30น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,243.-

               ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.ชลบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 15.30น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 878.-

เที่ยวเวลา 15.30น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,170.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.ภูเก็ต [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ศรีตรังทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.00น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 09.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 10.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 11.45น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 13.00น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 326.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 326.-

 เที่ยวเวลา 19.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 507.-

 เที่ยวเวลา 21.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 326.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.ตรัง [ บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ศรีตรังทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 7 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.00น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 209.-

เที่ยวเวลา 09.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 209.-

เที่ยวเวลา 10.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 209.-

เที่ยวเวลา 11.45น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 209.

เที่ยวเวลา 13.00น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 209.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 209.-

เที่ยวเวลา 21.30น. ศรีตรังทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 209.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ] ปลายทาง จ.นครศรีธรรมราช [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ นครบริการขนส่ง มีเที่ยวรถให้บริการ 14 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 05.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 06.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 07.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 08.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 09.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 10.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 10.40น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 11.15น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 12.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 13.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 14.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

 เที่ยวเวลา 15.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

 เที่ยวเวลา 16.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

เที่ยวเวลา 17.00น. นครบริการขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 140.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ จุดจอด อ.ด่านนอก ] ปลายทาง จ.เชียงราย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัยพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 1,409.-

เที่ยวเวลา 07.00น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,879.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ จุดจอด อ.ด่านนอก ] ปลายทาง จ.พะเยา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัยพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 1,340.-

เที่ยวเวลา 07.00น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,786.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ จุดจอด อ.ด่านนอก ] ปลายทาง จ.แพร่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัยพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 1,224

เที่ยวเวลา 07.00น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,632.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ จุดจอด อ.ด่านนอก ] ปลายทาง จ.อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัยพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 1,166.-

เที่ยวเวลา 07.00น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,554.-

                  ต้นทางจาก จ.สงขลา [ จุดจอด อ.ด่านนอก ] ปลายทาง จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ปิยะชัยพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 1,086.-

เที่ยวเวลา 07.00น. ปิยะชัยพัฒนา เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 1,448.-

        วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที