จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.กาฬสินธุ์ ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง .กาฬสินธุ์ จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร .กาฬสินธุ์ จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.ตาก  (จุดจอดระหว่างทางได้แก่ .เพชรบูรณ์ จ.สุโขทัย)

                  ต้นทางจาก กาฬสินธุ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ] ปลายทาง ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.35. เป็นรถ .1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 529.-

ต้นทางจาก กาฬสินธุ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ] ปลายทาง ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.35. เป็นรถ .1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 443.-

ต้นทางจาก กาฬสินธุ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ] ปลายทาง เพชรบูรณ์ [ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.35. เป็นรถ .1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 239.-

ต้นทางจาก กาฬสินธุ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ] ปลายทาง สุโขทัย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.35น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 382.-