จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.สระแก้ว ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

ต้นทาง จ.สระแก้ว จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.สระแก้ว จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.ตาก,จ.กำแพงเพชร,จ.นครสวรรค์

ต้นทาง จ.สระแก้ว จุดขึ้นรถ [ จุดจอดตลาดโรงเกลือ ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.ตาก,จ.กำแพงเพชร,จ.นครสวรรค์

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.สระแก้ว [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์อรัญพัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 8 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 05.30น.,07.30น, 08.15น, 09.15น, 13.00น, 14.15น, 15.30น, 17.00น,แอร์อรัญพัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 218.-

                  ต้นทางจาก จ.สระแก้ว [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว ] ปลายทาง จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 617.-

                  ต้นทางจาก จ.สระแก้ว [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว ] ปลายทาง จ.กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 479.-

                  ต้นทางจาก จ.สระแก้ว [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว ] ปลายทาง จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.05น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 380.-

                  ต้นทางจาก จ.สระแก้ว [ จุดจอดตลาดโรงเกลือ ] ปลายทาง จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 17.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 664.-

                  ต้นทางจาก จ.สระแก้ว [ จุดจอดตลาดโรงเกลือ ] ปลายทาง จ.กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 17.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 525.-

                  ต้นทางจาก จ.สระแก้ว [ จุดจอดตลาดโรงเกลือ ] ปลายทาง จ.นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 17.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 424.-

        วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share