จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.สระบุรี ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

ต้นทาง จ.สระบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์(ระหว่างทาง จ.เพชรบุรี,.ราชบุรี,จ.นครปฐม) จ.นครราชสีมา

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.สระบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ] ปลายทาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ [ จุดจอดประกิจยนต์หัวหิน ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.00น.,12.00น, 16.00น ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 ราคา 275.-

                  ต้นทางจาก จ.สระบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ] ปลายทาง จ.เพชรบุรี [ จุดจอดเพชรบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.00น.,12.00น, 16.00น ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 ราคา 229.-

                  ต้นทางจาก จ.สระบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ] ปลายทาง จ.ราชบุรี [ จุดจอดประกิจยนต์ ราชบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.00น.,12.00น, 16.00น ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 ราคา 185.-

                  ต้นทางจาก จ.สระบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ] ปลายทาง จ.นครปฐม [ จุดจอดกำแพงแสน ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 00.00น.,12.00น, 16.00น ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 ราคา 126.-

                  ต้นทางจาก จ.สระบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี ] ปลายทาง จ.นครราชสีมา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ประกิจยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 02.00น.,13.15น, 15.00น ประกิจยนต์ เป็นรถ ป.1 ราคา 128.-

        วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที