จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.สุโขทัย ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

ต้นทาง จ.สุโขทัย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.มุกดาหาร, จ.กาฬสินธุ์, จ.ขอนแก่น

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.สุโขทัย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ] ปลายทาง จ.มุกดาหาร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 21.40น เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 550.-

                  ต้นทางจาก จ.สุโขทัย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ] ปลายทาง จ.กาฬสินธุ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 21.40น เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 416.-

                  ต้นทางจาก จ.สุโขทัย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ] ปลายทาง จ.ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.10น., 21.40น เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 353.-

        วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที