จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.อุดรธานี ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

ต้นทาง จ.อุดรธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุดรธานี [ จุดจอด อ.น้ำโสม ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุดรธานี [ จุดจอด อ.บ้านผือ ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุดรธานี [ จุดจอด อ.บ้านดุง ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุดรธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2 ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.เชียงใหม่, จ.ลำพูน,จ.ลำปาง

ต้นทาง จ.อุดรธานี [ จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.เชียงใหม่, จ.ลำพูน, จ.ลำปาง, จ.แพร่, จ.อุตรดิตถ์, จ.พิษณุโลก, จ.บึงกาฬ, จ.นครพนม, จ.สกลนคร

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์อุดร, BUDSARAKAM มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 11.00น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 423.-

เที่ยวเวลา 20.45น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 423.-

เที่ยวเวลา 21.00น. BUDSARAKAM เป็นรถ วีไอพี ราคา 550.-

เที่ยวเวลา 22.00น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 423.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอด อ.น้ำโสม ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ BUDSARAKAM, 407 พัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.30น. BUDSARAKAM เป็นรถ วีไอพี ราคา 680.-

เที่ยวเวลา 19.00น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 490.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอด อ.น้ำโสม ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ BUDSARAKAM มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.30น. BUDSARAKAM เป็นรถ วีไอพี ราคา 680.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอด อ.บ้านดุง ] ปลายทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์อุดร มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.45น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 423.-

เที่ยวเวลา 19.45น. แอร์อุดร เป็นรถ ป.1 ราคา 423.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2 ] ปลายทาง จ.เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อ.ศึกษาทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.30น. อ.ศึกษาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 832.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2 ] ปลายทาง จ.ลำพูน [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อ.ศึกษาทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.30น. อ.ศึกษาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 832.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2 ] ปลายทาง จ.ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อ.ศึกษาทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.30น. อ.ศึกษาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 832.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี ] ปลายทาง จ.เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 624.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 624.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 624.-

เที่ยวเวลา 20.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 624.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี ] ปลายทาง จ.ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 624.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 624.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 624.-

เที่ยวเวลา 20.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 624.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี ] ปลายทาง จ.ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 20.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 540.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี ] ปลายทาง จ. แพร่ [ จุดจอด อ.เด่นชัย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 20.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 540.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี ] ปลายทาง จ. อุตรดิตถ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 416.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 416.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 416.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี ] ปลายทาง จ. พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 338.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 338.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 338.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี ] ปลายทาง จ. บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 02.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 227.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี ] ปลายทาง จ. นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 05.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 242.-

เที่ยวเวลา 05.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 242.-

เที่ยวเวลา 19.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 242.-

                  ต้นทางจาก จ.อุดรธานี [ จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี ] ปลายทาง จ. สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 05.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 160.-

เที่ยวเวลา 05.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 160.-

เที่ยวเวลา 19.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 160.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share