จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.อุบลราชธานี ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร, จ.เชียงใหม่, จ.ลำพูน, จ.ลำปาง, จ.เพชรบูรณ์, จ.ขอนแก่น

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดเดชอุดม ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดบ้านคันพระลาน ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดปากแซง ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอด อ.โพธิ์ไทร ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอด อ.เขมราฐ ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอด อ.หนองผือ ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดบุณฑริก ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดช่องเม็ก ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดพิบูลมังสาหาร ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดเขื่องใน ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดธาตุน้อย ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดบ้านกอก ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทาง จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดบ้านแคน ] จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ สมบัติทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.20น. สมบัติทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 565.-

เที่ยวเวลา 20.20น. สมบัติทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 565.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] ปลายทาง จ. เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 832.-

เที่ยวเวลา 12.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 832.-

เที่ยวเวลา 14.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 832.-

เที่ยวเวลา 15.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 832.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 832.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] ปลายทาง จ. ลำพูน [ จุดจอดแยกดอยติ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 832.-

เที่ยวเวลา 12.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 832.-

เที่ยวเวลา 14.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 832.-

เที่ยวเวลา 15.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 832.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 832.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] ปลายทาง จ. ลำปาง [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 748.-

เที่ยวเวลา 12.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 748.-

เที่ยวเวลา 14.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 748.-

เที่ยวเวลา 15.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 748.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 748.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] ปลายทาง จ. เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 435.-

เที่ยวเวลา 12.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 435.-

เที่ยวเวลา 14.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 435.-

เที่ยวเวลา 15.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 435.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 435.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] ปลายทาง จ. ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 265.-

เที่ยวเวลา 12.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 265.-

เที่ยวเวลา 14.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 265.-

เที่ยวเวลา 15.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 265.-

เที่ยวเวลา 17.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 265.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดเดชอุดม ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ สมบัติทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.30น. สมบัติทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 525.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดบ้านคันพระลาน ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์, BUDSARAKAM TOUR มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 16.00น. เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 799.-

เที่ยวเวลา 16.20น. BUDSARAKAM TOUR เป็นรถ วีไอพี ราคา 594.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดปากแซง ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 16.10น. เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 799.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอด อ.โพธิ์ไทร ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ จิรัฐกาล-เขมราฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 594.-

เที่ยวเวลา 16.00น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 594.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอด อ.เขมราฐ ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ จิรัฐกาล-เขมราฐ, เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์, BUDSARAKAM TOUR มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.00น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 565.-

เที่ยวเวลา 16.30น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 565.-

เที่ยวเวลา 16.50น. เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 754.-

เที่ยวเวลา 17.30น. BUDSARAKAM TOUR เป็นรถ วีไอพี ราคา 594.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอด อ.หนองผือ ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ จิรัฐกาล-เขมราฐ, BUDSARAKAM TOUR มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 565.-

เที่ยวเวลา 17.00น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 565.-

เที่ยวเวลา 17.40น. BUDSARAKAM TOUR เป็นรถ วีไอพี ราคา 594.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดบุณฑริก ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ สมบัติทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 16.30น. สมบัติทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 594.

เที่ยวเวลา 17.00น. สมบัติทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 594.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดช่องเม็ก ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ โลตัสพิบูลทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 513.

เที่ยวเวลา 11.30น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 513.

เที่ยวเวลา 17.15น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 798.

เที่ยวเวลา 18.00น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 513.

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดพิบูลมังสาหาร ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ โลตัสพิบูลทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 4 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.30น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 481.

เที่ยวเวลา 12.30น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 481.

เที่ยวเวลา 18.15น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 748.

เที่ยวเวลา 19.00น. โลตัสพิบูลทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 481.

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดเขื่องใน ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.00น. มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 466.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดธาตุน้อย ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.30น. มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 466.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดบ้านกอก ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.05น. มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 544.-

                  ต้นทางจาก จ.อุบลราชธานี [ จุดจอดบ้านแคน ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.25น. มหาชนะชัย-อุบลทัวร์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 544.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share