จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.กำแพงเพชร ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

ขอบคุณภาพจาก อบจ.กำแพงเพชร

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.กำแพงเพชร จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.ตราด จ.ระยอง   (จุดจอดระหว่างทางได้แก่ จ.ชลบุรี จ.จันทบุรี) จ.สระแก้ว (จุดจอดระหว่างทางได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา)

ต้นทางจาก กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] ปลายทาง ตราด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.25น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 605.-

ต้นทางจาก กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] ปลายทาง จันทบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.25น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 546.-

ต้นทางจาก กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] ปลายทาง ระยอง [ ท่าระยอง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.25น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 468.-

เที่ยวเวลา 23.25น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 468.-

ต้นทางจาก กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] ปลายทาง ชลบุรี [ ท่าพัทยา ]จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.25น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 414.-

เที่ยวเวลา 22.25น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 414.-

เที่ยวเวลา 23.25น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 414.-

ต้นทางจาก กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] ปลายทาง สระแก้ว [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 21.45น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 441.-

ต้นทางจาก กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] ปลายทาง ฉะเชิงเทรา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บริษัท เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 21.45น. เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 340.-

share