จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ชัยภูมิ ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ชัยภูมิ จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร

ต้นทางจาก ชัยภูมิ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ ] ปลายทาง กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เทียนไชยแอร์, SUNBUS มีเที่ยวรถให้บริการ 21 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.45น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 241.-

เที่ยวเวลา 08.00น. SUNBUS เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 281.-

เที่ยวเวลา 08.45น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 241.-

เที่ยวเวลา 09.00น. SUNBUS เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 281.-

เที่ยวเวลา 09.45น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 241.-

เที่ยวเวลา 10.00น. SUNBUS เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 281.-

เที่ยวเวลา 10.45น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 241.-

เที่ยวเวลา 11.45น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 241.-

เที่ยวเวลา 12.00น. SUNBUS เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 281.-

เที่ยวเวลา 12.00น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 254.-

เที่ยวเวลา 14.00น. SUNBUS เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 281.

เที่ยวเวลา 14.00น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 241.-

เที่ยวเวลา 16.00น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 254.-

เที่ยวเวลา 16.30น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 241.-

เที่ยวเวลา 17.00น. SUNBUS เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 281.

เที่ยวเวลา 19.00น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 241.-

เที่ยวเวลา 20.00น. SUNBUS เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 281.

เที่ยวเวลา 21.00น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 36 ที่นั่ง ราคา 254.-

เที่ยวเวลา 22.00น. SUNBUS เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 281.

เที่ยวเวลา 23.44น. เทียนไชยแอร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 241.-

เที่ยวเวลา 23.59น. SUNBUS เป็นรถ วีไอพี จำนวน 34 ที่นั่ง ราคา 281.