จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.เชียงใหม่ ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.เชียงใหม่ จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร จ.กาญจนบุรี(ระหว่างทาง จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท, จ.สุพรรณบุรี )  จ.ขอนแก่น จ.นครพนม(ระหว่างทาง จ.เลย, จ.สกลนคร) จ.บึงกาฬ, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.หนองคาย(ระหว่างทาง จ.หนองบัวลำภู, จ.อุดรธานี) จ.อุบลราชธานี(ระหว่างทาง จ.พิษณุโลก, จ.เพชรบูรณ์, จ.มหาสารคาม,จ.ยโสธร, จ.ร้อยเอ็ด )

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ บางกอกบัสไลน์, ลิกไนท์ทัวร์, BUDSARAKAM มีเที่ยวรถให้บริการ 7 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.00น. บางกอกบัสไลน์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 44 ที่นั่ง ราคา 488.-

เที่ยวเวลา 18.35น. บางกอกบัสไลน์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 44 ที่นั่ง ราคา 488.-

เที่ยวเวลา 19.15น. บางกอกบัสไลน์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 40 ที่นั่ง ราคา 569.-

เที่ยวเวลา 19.30น. ลิกไนท์ทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 569.-

เที่ยวเวลา 20.00น. บางกอกบัสไลน์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 31 ที่นั่ง ราคา 759.-

เที่ยวเวลา 20.00น. บางกอกบัสไลน์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 44 ที่นั่ง ราคา 488.-

เที่ยวเวลา 20.00น. BUDSARAKAM เป็นรถ วีไอพี จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 569.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง กาญจนบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.20น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 535.-

เที่ยวเวลา 07.20น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 535.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 535.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 535.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต วีไอพี จำนวน 30 ที่นั่ง ราคา 820.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อีสานทัวร์, เพชรประเสริฐ, ภูหลวงทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 14 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 05.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 527.-

เที่ยวเวลา 05.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 527.-

เที่ยวเวลา 07.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 475.-

เที่ยวเวลา 07.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 475.-

เที่ยวเวลา 08.20น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 11.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 527.-

เที่ยวเวลา 11.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 38 ที่นั่ง ราคา 527.-

เที่ยวเวลา 12.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 16.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 19.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 24 ที่นั่ง ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 19.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

เที่ยวเวลา 19.00น. ภูหลวงทัวร์ เป็นรถ ป.1 จำนวน 32 ที่นั่ง ราคา 527.-

เที่ยวเวลา 19.00น. อีสานทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 24 ที่นั่ง ราคา 540.-

เที่ยวเวลา 20.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 554.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง ชัยนาท [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยนาท ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.20น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 400.-

เที่ยวเวลา 07.20น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 400.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 400.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 400.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต วีไอพี จำนวน 30 ที่นั่ง ราคา 600.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.นครพนม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 17.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 19.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.20น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 345.-

เที่ยวเวลา 07.20น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 345.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 345.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 345.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต วีไอพี จำนวน 30 ที่นั่ง ราคา 545.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.บึงกาฬ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 754.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 7 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 12.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 14.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 16.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 17.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 19.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

เที่ยวเวลา 20.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 302.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.เพชรบูรณ์ [ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 12.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 16.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 19.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

เที่ยวเวลา 20.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 397.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.มหาสารคาม [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 12.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 16.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 19.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

เที่ยวเวลา 20.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 609.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.แม่ฮ่องสอน [ จุดจอด อ. ปาย ]จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เปรมประชาขนส่ง มีเที่ยวรถให้บริการ 12 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 07.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 08.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 09.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 10.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 11.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 12.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 13.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 14.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 15.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 16.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

เที่ยวเวลา 17.30น. เปรมประชาขนส่ง เป็นรถ ตู้ จำนวน 13 ที่นั่ง ราคา 150.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.ยโสธร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 12.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 16.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 19.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

เที่ยวเวลา 20.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 691.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.ร้อยเอ็ด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 638.-

เที่ยวเวลา 12.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 638.-

เที่ยวเวลา 16.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 638.-

เที่ยวเวลา 19.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 638.-

เที่ยวเวลา 20.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 638.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.เลย [ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ, อ.ศึกษาทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 466.-

เที่ยวเวลา 14.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 466.-

เที่ยวเวลา 17.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 466.-

เที่ยวเวลา 19.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 466.-

เที่ยวเวลา 20.30น. อ.ศึกษาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 37 ที่นั่ง ราคา 767.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.สกลนคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 697.-

เที่ยวเวลา 17.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 697.-

เที่ยวเวลา 19.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 697.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง สุพรรณบุรี [ สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.20น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 470.-

เที่ยวเวลา 07.20น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 470.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 470.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ป.1 จำนวน 46 ที่นั่ง ราคา 470.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต วีไอพี จำนวน 30 ที่นั่ง ราคา 725.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.หนองคาย [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อ.ศึกษาทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.30น. อ.ศึกษาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 37 ที่นั่ง ราคา 820.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.หนองบัวลำภู [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อ.ศึกษาทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.30น. อ.ศึกษาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 37 ที่นั่ง ราคา 767.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.อุดรธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ อ.ศึกษาทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.30น. อ.ศึกษาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี จำนวน 37 ที่นั่ง ราคา 767.-

ต้นทางจาก เชียงใหม่ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ] ปลายทาง จ.อุบลราชธานี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 12.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 16.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 19.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

เที่ยวเวลา 20.00น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 767.-

share