จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ตราด ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ตราด จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.ตาก (ระหว่างทาง จ.กำแพงเพชร) จ.พิษณุโลก (ระหว่างทาง จ.ปทุมธานี, จ.นครสวรรค์)

ต้นทางจาก จ.ตราด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ] ปลายทาง จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 16.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 739.-

ต้นทางจาก จ.ตราด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ] ปลายทาง จ.กำแพงเพชร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 16.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 605.-

ต้นทางจาก จ.ตราด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ] ปลายทาง จ.พิษณุโลก [ สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 594.-

ต้นทางจาก จ.ตราด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ] ปลายทาง จ.ปทุมธานี [ จุดจอดนวนคร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 359.-

ต้นทางจาก จ.ตราด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ] ปลายทาง จ. นครสวรรค์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 14.30น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 515.-

share