จองตั๋วรถทัวร์ต้นทาง จ.ตาก ปลายทางจังหวัดไหนบ้าง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ต้นทาง จ.ตาก จุดขึ้นรถที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก จังหวัดปลายทางได้แก่ จ.กรุงเทพมหานคร, จ.ขอนแก่น, จ.มุกดาหาร (ระหว่างทาง จ.กาฬสินธุ์), จ.ตราด(ระหว่างทาง จ.จันทบุรี),  จ.ระยอง (ระหว่างทาง จ.ชลบุรี), จ.สระแก้ว (ระหว่างทาง จ.ปราจีนบุรี, จ.ฉะเชิงเทรา)

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ. กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 10.00น. ศศนันท์ ทรานสปอร์ต เป็นรถ ป.1 จำนวน 40 ที่นั่ง ราคา 297.-

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ.ขอนแก่น [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 18.55น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 386.-

เที่ยวเวลา 20.25น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 386.-

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ.มุกดาหาร [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.25น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 567.-

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ.กาฬสินธุ์ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.25น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 443.-

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ.ตราด [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 653.-

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ.จันทบุรี [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 594.-

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ. ระยอง [ ท่าระยอง ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 2 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 515.-

เที่ยวเวลา 22.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 515.-

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ. ชลบุรี [ ท่าพัทยา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 3 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 19.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 460.-

เที่ยวเวลา 21.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 460.-

เที่ยวเวลา 22.15น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 460.-

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ.สระแก้ว [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 487.-

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ.ปราจีนบุรี [ แยกกบินทร์บุรี ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 487.-

ต้นทางจาก จ.ตาก [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ] ปลายทาง จ.ฉะเชิงเทรา [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา ] จะมีรถทัวร์ให้บริการคือ เพชรประเสริฐ มีเที่ยวรถให้บริการ 1 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 20.45น. เพชรประเสริฐ เป็นรถ ป.1 จำนวน 48 ที่นั่ง ราคา 389.-

share