จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ กระบี่

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

               ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ]   ปลายทาง จ.กระบี่ จุดลงรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ ]

มีรถทัวร์ให้บริการคือ ลิกไนท์ทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. ลิกไนท์ทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 637.-

เที่ยวเวลา 17.30น. ลิกไนท์ทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 637.-

เที่ยวเวลา 19.00น. ลิกไนท์ทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 938.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ลิกไนท์ทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 623.-

เที่ยวเวลา 20.40น. ลิกไนท์ทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 637.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร ลิกไนท์ทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39

โทร. 0-2894-6151-2

share