จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ ชุมแพ

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

               ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ  (หมอชิต 2) ]   ปลายทาง จ.ขอนแก่น จุดลงรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ]

มีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์เมืองเลย, sunbus มีเที่ยวรถให้บริการ 14 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.10น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 386-

เที่ยวเวลา 08.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 515.-

เที่ยวเวลา 09.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ ป.1 ราคา 331-

เที่ยวเวลา 11.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 386-

เที่ยวเวลา 12.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 386-

เที่ยวเวลา 14.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 386-

เที่ยวเวลา 15.30น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ ป.1 ราคา 331-

เที่ยวเวลา 18.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 515.-

เที่ยวเวลา 20.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 515.-

เที่ยวเวลา 20.15น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ ป.1 ราคา 335-

เที่ยวเวลา 20.30น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 515.-

เที่ยวเวลา 22.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 386-

เที่ยวเวลา 22.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 515.-

เที่ยวเวลา 22.35น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 386-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร แอร์เมืองเลย

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น3 ช่องหมายเลย 6-7

โทร. 02-9360142

จุดรับตั๋วโดยสาร ซันบัส

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1

โทร. 0-2936-3369

share