จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ ทุ่งสง

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com สำหรับเส้นทาง กรุงเทพ ทุ่งสง สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

               ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ]   ปลายทาง จ.นครศรีธรรมราช จุดลงรถ  [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง ]

มีรถทัวร์ให้บริการคือ สยามเดินรถ, ปิยะรุ่งเรืองทัวร์, ศรีสุเทพทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 23 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.50น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 08.00น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 15.00น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 15.30น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 16.00น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 16.10น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 662.-

เที่ยวเวลา 16.50น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 662.-

เที่ยวเวลา 17.00น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 17.00น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 17.30น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 882.-

เที่ยวเวลา 17.40น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 662.-

เที่ยวเวลา 17.50น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 18.00น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 18.00น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 662.-

เที่ยวเวลา 18.00น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 662.-

เที่ยวเวลา 18.20น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 18.50น. สยามเดินรถ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 19.00น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 662.-

เที่ยวเวลา 19.40น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 882.-

เที่ยวเวลา 19.40น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 567.-

เที่ยวเวลา 19.50น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 882.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 662.-

เที่ยวเวลา 20.30น. สยามเดินรถ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 662.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 จุดรับตั๋วโดยสาร สยามเดินรถ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60

โทร. 02-894-6160-2

จุดรับตั๋วโดยสาร ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58

โทร.  0-2894-6330,02-894-6331

จุดรับตั๋วโดยสาร ศรีสุเทพทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72

โทร. 02-894-6167,02-894-6166