จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ บางสะพานใหญ่

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้ 90 วัน

ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] จังหวัดปลายทาง จ.ประจวบคีรีขันธ์

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] ปลายทาง จ. ประจวบคีรีขันธ์ [ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ ] มีรถทัวร์ให้บริการคือ บางสะพานทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 12 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.30น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 09.30น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 10.30น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 11.30น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 12.30น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 13.30น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 14.30น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 15.30น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 17.00น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 20.00น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 20.30น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

เที่ยวเวลา 23.59น. บางสะพานทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 286.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร บางสะพานทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93

โทร. 081-8298641,081-8297752