จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ ยโสธร

             

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com สำหรับเส้นทาง กรุงเทพ ยโสธร สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วัน

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ                                               

               ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ]   ปลายทาง จ.ยโสธร จุดลงรถ  [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ]

มีรถทัวร์ให้บริการคือ ประหยัดทัวร์, จิรัฐกาล-เขมราฐ, เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์, ไทยสงวนทัวร์, รุ่งประเสริฐทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 9 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. ประหยัดทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 396.-

เที่ยวเวลา 08.40น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 462.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 616.-

เที่ยวเวลา 19.30น. ประหยัดทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 396.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 396.-

เที่ยวเวลา 20.15น. เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 396.-

เที่ยวเวลา 20.30น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 30 ราคา 457.-

เที่ยวเวลา 20.40น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 462.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 525.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร ประหยัดทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42

โทร. 0-2936-0496

จุดรับตั๋วโดยสาร จิรัฐกาล-เขมราฐ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3

โทร. 0927325333 , 02-9360365

จุดรับตั๋วโดยสาร เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์        

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)          ชั้นที่ 3 ช่องหมายเลข 51

โทร. 098-4349099

จุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9

โทร. 0-2936-0582

จุดรับตั๋วโดยสาร รุ่งประเสริฐทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5

โทร. 0-2936-3638-9

ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com สำหรับเส้นทาง กรุงเทพ ยโสธร สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วัน

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ                                               

               ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ]   ปลายทาง จ.ยโสธร จุดลงรถ  [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ]

มีรถทัวร์ให้บริการคือ ประหยัดทัวร์, จิรัฐกาล-เขมราฐ, เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์, ไทยสงวนทัวร์, รุ่งประเสริฐทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 9 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 08.30น. ประหยัดทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 396.-

เที่ยวเวลา 08.40น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 462.-

เที่ยวเวลา 18.45น. เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 616.-

เที่ยวเวลา 19.30น. ประหยัดทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 396.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 396.-

เที่ยวเวลา 20.15น. เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 396.-

เที่ยวเวลา 20.30น. รุ่งประเสริฐทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 30 ราคา 457.-

เที่ยวเวลา 20.40น. จิรัฐกาล-เขมราฐ เป็นรถ ป.1 ราคา 462.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 525.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร ประหยัดทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42

โทร. 0-2936-0496

จุดรับตั๋วโดยสาร จิรัฐกาล-เขมราฐ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3

โทร. 0927325333 , 02-9360365

จุดรับตั๋วโดยสาร เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์        

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)          ชั้นที่ 3 ช่องหมายเลข 51

โทร. 098-4349099

จุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9

โทร. 0-2936-0582

จุดรับตั๋วโดยสาร รุ่งประเสริฐทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5

โทร. 0-2936-3638-9

share