จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ สุราษฎร์ธานี

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com สำหรับเส้นทาง กรุงเทพ สุราษฎร์ธานี สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 90 วัน

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ                                               

               ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ]   ปลายทาง จ.สุราษฎร์ธานี จุดลงรถ  [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ]

มีรถทัวร์ให้บริการคือ นครศรีราชาทัวร์, ศรีสุเทพทัวร์, กรุงสยามทัวร์, บางกอกบัสไลน์ มีเที่ยวรถให้บริการ 13 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. นครศรีราชาทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 499.-

เที่ยวเวลา 17.20น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 582.-

เที่ยวเวลา 17.20น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 776.-

เที่ยวเวลา 18.00น. นครศรีราชาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 582.-

เที่ยวเวลา 18.00น. นครศรีราชาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 776.-

เที่ยวเวลา 19.00น. กรุงสยามทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 499.-

เที่ยวเวลา 19.00น. นครศรีราชาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 776.-

เที่ยวเวลา 19.30น. กรุงสยามทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 24 ราคา 776.-

เที่ยวเวลา 19.30น. นครศรีราชาทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 499.-

เที่ยวเวลา 20.00น. บางกอกบัสไลน์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 582.-

เที่ยวเวลา 20.00น. กรุงสยามทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 582.-

เที่ยวเวลา 20.00น. ศรีสุเทพทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 499.-

เที่ยวเวลา 20.30น. นครศรีราชาทัวร์ เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 582.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร นครศรีราชาทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ช่องหมายเลข 67 , 68

โทร. 02-8946220

จุดรับตั๋วโดยสาร ศรีสุเทพทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72

โทร. 02-894-6167,02-894-6166

จุดรับตั๋วโดยสาร กรุงสยามทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        สายใต้ใหม่ ช่อง 44

โทร. 02-894-6045

จุดรับตั๋วโดยสาร บางกอกบัสไลน์

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        สายใต้ ช่องหมายเลข 76

โทร. 02-8946050-3