จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ – ผานกเค้า

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จังหวัดปลายทาง จ.เลย

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] ปลายทาง จ. เลย [ จุดจอดผานกเค้า ] มีรถทัวร์ให้บริการคือ แอร์เมืองเลย, sunbus, ภูกระดึงทัวร์ มีเที่ยวรถให้บริการ 11 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.10น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี ราคา 431.-

เที่ยวเวลา 08.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี ราคา 633.-

เที่ยวเวลา 09.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ ป.1 ราคา 369.-

เที่ยวเวลา 12.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี ราคา 431.-

เที่ยวเวลา 14.00น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี ราคา 431.-

เที่ยวเวลา 15.30น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ ป.1 ราคา 369.-

เที่ยวเวลา 20.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี ราคา 633.-

เที่ยวเวลา 20.30น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี ราคา 655.-

เที่ยวเวลา 21.25น. ภูกระดึงทัวร์ เป็นรถ ป.1 ราคา 491.-

เที่ยวเวลา 22.00น. sunbus เป็นรถ วีไอพี ราคา 633.-

เที่ยวเวลา 22.35น. แอร์เมืองเลย เป็นรถ วีไอพี ราคา 431.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

share