จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com

ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] จังหวัดปลายทาง จ.สุโขทัย

การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

                  ต้นทางจาก จ.กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ] ปลายทาง จ. สุโขทัย [ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) ] มีรถทัวร์ให้บริการคือ พิษณุโลกยานยนต์ มีเที่ยวรถให้บริการ 5 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 07.00น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 ราคา 337.-

เที่ยวเวลา 10.00น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 393.-

เที่ยวเวลา 12.30น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 ราคา 337.-

เที่ยวเวลา 20.00น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ วีไอพี ราคา 393.-

เที่ยวเวลา 21.30น. พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถ ป.1 ราคา 337.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร พิษณุโลกยานยนต์

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54

โทร. 02-9362924 , 02-9362925

share