จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ ชุมพร

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

               ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ]   ปลายทาง จ.ชุมพร จุดลงรถ [ สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) ]

มีรถทัวร์ให้บริการคือ สุวรรณทีขนส่ง มีเที่ยวรถให้บริการ 6 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 09.00น. สุวรรณทีขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 358-

เที่ยวเวลา 12.00น. สุวรรณทีขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 358-

เที่ยวเวลา 14.00น. สุวรรณทีขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 358-

เที่ยวเวลา 20.00น. สุวรรณทีขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 358-

เที่ยวเวลา 21.00น. สุวรรณทีขนส่ง เป็นรถ ป.1 ราคา 358-

เที่ยวเวลา 22.00น. สุวรรณทีขนส่ง เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 418-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร สุวรรณนทีขนส่ง

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48

โทร. 0-2894-6066