จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ บึงกาฬ

               จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่าน www.ซื้อตั๋วรถทัวร์.com การค้นหาเที่ยวรถ ต้องเลือก จุดขึ้นรถ และ จุดลงรถ ตามตัวอย่างในวงเล็บนะครับ

               ต้นทาง จ.กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ]   ปลายทาง จ.บึงกาฬ จุดลงรถ [ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ]

มีรถทัวร์ให้บริการคือ สวัสดีอีสาน, 407 พัฒนา มีเที่ยวรถให้บริการ 6 เที่ยว ต่อ 1 วัน

เที่ยวเวลา 06.45น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 611.-

เที่ยวเวลา 18.15น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 611.-

เที่ยวเวลา 19.15น. 407 พัฒนา เป็นรถ ป.1 ราคา 562.-

เที่ยวเวลา 19.45น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 611.-

เที่ยวเวลา 20.55น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 611.-

เที่ยวเวลา 21.00น. สวัสดีอีสาน เป็นรถ วีไอพี 32 ราคา 611.-

               วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง

               นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ)

               ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารในวันเดินทางที่จุดรับตั๋วโดยสาร บริษัทรถทัวร์ที่ท่านจอง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีอีสาน

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64

โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001

จุดรับตั๋วโดยสาร 407 พัฒนา

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108

โทร. 02-936-0081

share